Nieuws

Wijkschouw 2021

Nieuws
09 NOV 2021
Wijkschouw 2021
Resterende punten en afgehandelde zaken

Voor de start van de rondgang werd er door drie bewoonsters gewezen op de overlast door lawaaiige blowende jongeren
bij de ingang van de Vlindertuin aan de Krammer. Soms zelfs tot 2.30 u 's nachts.
Mogelijke oplossing: laag snoeien van beplanting. Is gebeurd.
Actiepunten:
Aanvullen beplanting Brielsche Rak: najaar 2022
Bankje geplaatst Oosterlandse Rak met uitzicht op Vlindertuin
Er wordt bezien of er een waarschuwingsbord moet komen bij Schepenbank/Zoom (fietsende kinderen)
Evenzo: hekje Schepenbank/Regentes?
Drempel plaatsen Heemraad bij doorgang naar Dijkgraaf 3e kwartaal 2022.
Parkeren Landvoogdes/hoek Baljuw wordt gedoogd.
Blokkadepoortje achterzijde Landvoogdes/Staaldiep blijft ivm hard de weg op rijden.
Brug Landvoogdes/Dijkgraaf is gereed.
Losse trottoirtegels Volkerak: gereed.
Parkeren gasten Bastionhotel op Amer: wordt nog eens opgenomen met Hotelmanagement.
Invalide bewoners kunnen eigen parkeerplaats aanvragen.
Bankje plaatsen langs Honte tussen nrs 12 en 24 wordt nog bezien.
Tussen Sudmare en Northmare komt een klein pleintje met bankjes 3e kwartaal 2022
Zwaar vuurwerk: gesprek op scholen lijkt niet zinvol; meeste daders zijn volwassenen.
Groen achter Careyn bij brug Hossebosdijk is gesnoeid.

Algemeen
Maaien: er wordt niet minder, maar anders gemaaid. Met meer oog voor flora en fauna.
Het voetpad langs het Spui (overzijde) wordt misschien verlegd (dichter bij het water). Overleg met Waterschap.