Nieuws

Verslag wijkschouw 2021

Nieuws
09 NOV 2021
Verslag wijkschouw 2021
Verslag Wijkschouw Nieuwland/Nieuwland Oost 20 okt 2021

Voor de start van de rondgang werd er door drie bewoonsters gewezen op de overlast door lawaaiige blowende jongeren
bij de ingang van de Vlindertuin aan de Krammer. Soms zelfs tot 2.30 u 's nachts.
Mogelijke oplossing: laag snoeien van beplanting ter plekke of verplaatsen ingang noordwaarts.

Actiepunten:

1. Plaatsen bankje nabij kruising Oosterlandse Rak/Brielse Rak op gras met zicht op Vlindertuin.
2. Aanvullen beplanting Brielse Rak in voorjaar.
3. Plaatsen borden Pas op, overstekende fietsers bij hoek Schepenbank/Zoom.
4. Drempel Baljuw voldoet aan eisen. Plaatsen extra drempel Heemraad thv nr 39.
5. Bankje plaatsen bij parkeerplaats Stadhouder is geen goed idee.
6. Teveel aan bankjes bij Jeu de Boule-baan Dijkgraaf kan elders worden geplaatst.
7. Parkeren op T-kruising Landvoogdes/Baljuw wordt gedoogd. Het remt de verkeerssnelheid.
8. Blokkeerpoortje achterpad Landvoogdes/Staaldiep voorkomt hard de straat op rijden.
9. Perkjes Koningsdiep aanplanten in voorjaar.
10. Voetgangers/fietsersbrug Landvoogdes/Dijkgraaf is aangeschaft en wordt waarschijnlijk deze winter geplaatst.
11. Drempel Landvoogdes thv nrs 60-64 wordt gemeden door over parkeervakken te scheuren. Svp verbreden.
12. Losse tegels t.o. Hillstaete in Volkerak.
13. Hoek Sparregat/Amer boomwortels liggen bloot. Svp aanaarden.
14. Voorbij het poortje (doorgang) hoek Amer. Coniferen over voetpad. Pad in slecht staat. Huurders/verhuurder aanspreken.
15. Bezoekers Bastion Hotel moeten in garage parkeren. Bord plaatsen?
16. Bankje plaatsen langs Honte thv nrs 12-24
17. Tussen appartementengebouwen Sud- en Northmare pleintje met bv 4 bankjes maken. Rode zakjesbak plaatsen.
18. Nieuwe beplanting Wielingen - voorjaar
19. De hele polder klinkt in, alleen de huizen zakken niet. Dus zijn de "wallen" ruim een halve meter lager geworden met als
       gevolg: meer geluidsoverlast van de Groene Kruisweg.

Algemeen

Maaien: er wordt niet minder, maar anders gemaaid. Met meer oog voor flora en fauna.
Het voetpad langs het Spui (overzijde) wordt volgend jaar verlegd (dichter bij het water).
Vuurwerk blijft ergerlijk en zorgelijk.
Het groen achter Careyn belemmert het zicht. Svp snoeien.