Nieuws

Punten Wijkschouw 2019 2020

Nieuws
30 OKT 2020
Punten Wijkschouw 2019 2020
De wijkraad houdt de vinger aan de pols om te zien of de punten van de wijkschouw door de gemeente worden aangepakt.
Het moet echter wel gezegd, dat daarbij een hoop geduld wordt gevraagd.
Maar hoewel we geen ijzer met handen kunnen breken, doen we ons best!
Hieronder de lijst:
 1. Het aanbrengen van extra grind bij de ingang van “de Vlindertuin” aan de kant van de Oosterlandse Rak. Dit is inmiddels gerealiseerd en ziet er mooi uit.
 2. Het maken van een uitstapstrook langs de parkeerplaatsen aan het Oosterlandse Rak, zoals dit is gedaan aan het Blankenburgse Rak.
 3. Beoordelen of de boom op de hoek Oosterlandse Rak/Brielse Rak moet worden gerooid i.v.m. gevaar tijdens harde wind.
 4. Het inplanten van nieuwe planten aan het Brielse Rak. Hier zijn veel planten dood gegaan. Dit is al zo gedurende 2 jaar. Onkruid weghalen is zeer matig.
 5. Voor het bruggetje tussen Koningsdiep en Amer is het pad verzakt en bewoners klagen tevens dat in het najaar de boombladeren niet worden weggehaald. Ook wordt er in de winter niet gestrooid.
 6. De drempel aan de Baljuw, t.h.v. de speeltuin is te laag; er wordt te hard gereden. Het verzoek is deze te verhogen. Aan de zijde van de Heemraad wordt om een drempel gevraagd omdat ook daar veel te hard wordt gereden.
 7. Het grasveld voor de appartementengebouwen Northmare en Sudmare (Krammerzijde) worden gebruikt als hondentoilet. Graag hier een prullenbak plaatsen met rode zakjes.
 8. De drempel ter hoogte van Amer 64 is te hoog. Deze is opgemeten en is niet te hoog. Bij verlaging neemt de snelheid weer toe.
 9. Het aanschaffen en plaatsen van een brug tussen Landvoogdes en Dijkgraaf.
 10. Plotselinge plaatsing van een vernauwde doorgang op het pad tussen Landvoogdes 16 en 17.
  Wat is hier de reden van en waarom alleen daar? Er wordt hard gereden met scooters. De andere uitgangen worden bezien.
 1. Beoordeling overhangende takken, klimop, struiken op verschillende plaatsen in de wijk.
 2. Veel ongelijk liggende en losse trottoirtegels op verschillende plaatsen in de wijk.
  Een aantal plekken op de Amer ter hoogte van nummer 24, 60 en 68 (verzakte tegels), voor het Maerlant College (min of meer een gat in het trottoir) waar veel scholieren lopen, nabij de ondergrondse vuilcontainers aan het Haringvliet bij het appartementengebouw Casa Briela en het voetpad Honte met verbinding naar Krammer.
  Ook het trottoir bij het tweede laadpunt voor elektrische auto’s bij de Geuzenstaete vertoont verzakkingen.
 1. Veel onkruid op het trottoir tussen de appartementgebouwen aan de Landvoogdes/Nolle nummer 66 tm 116.
 2. Scheef groeiende bomen in Nieuwland Oost tengevolge van gebrek aan ondersteuning.
 3. Een eerder gemeld probleem bij het Bastion Hotel, wat aanvankelijk was opgelost, is weer terug. Veel hotelgasten parkeren hun auto weer langs de Amer, waardoor er voor de bewoners geen parkeerruimte is. Het is al een paar keer bijna uit de hand gelopen. De vraag is of hier d.m.v. een aanduiding iets aan gedaan kan worden. Is het mogelijk om van de parkeerplaatsen aan de kant van de woningen een vergunninghouders zone te maken?
 4. Het hondenpoep probleem leeft nog heel erg. Er is nog steeds geen nieuw beleid afgekondigd. De vraag van veel bewoners is nu hoe het hier mee staat. Zolang er geen nieuw beleid is gepubliceerd, geldt: honden aan de lijn en poep opruimen.
 5. Speeltuin Heemraad/Baljuw.
  In de avonduren wordt hier door oudere jeugd rondgehangen en men veroorzaakt geluidsoverlast en rommel (o.a. lege wietzakjes).
  Het voorstel is, omdat het een donker gebied is, een of meerdere lantaarnpalen te plaatsen zodat e.e.a. niet meer in het donker kan plaatsvinden.
 1. Twee bomen in plantsoen t.o. Dijkgraaf 76 staan daar ongeveer 10 jaar, maar zijn duidelijk ziek. Zien er slecht uit. De vraag is of deze twee kunnen worden vervangen door 1 boom in het midden van het veldje.
 2. Het onderhoud van de Vlindertuin laat zeer te wensen over. Er is al maanden lang niets aan gedaan zo constateren omwonenden. Er is gemaaid nadat het zaad van de planten is gevallen.
 3. Het betreft het plantsoen aan de Wielingen huisnummers 12, 14, 16, en 18.
  De boomcirkels met o.a. Hedera moeten nodig een opknapbeurt krijgen.
 4. Er is bij Wielingen 20 een parkeerprobleem. In principe staan alle auto’s daar op eigen terrein. Echter voor tijdelijk of visite is het met de huidige normen te smal voor hulpdiensten.
  Kan hier naar gekeken worden en de straat eventueel breder maken?
 5. De heg net voor de brug over het Spui aan de Hossenbosdijk is te hoog en daardoor is de situatie op het fietspad onoverzichtelijk. Het is een erg druk punt met scholieren naar de basisscholen en scholieren naar het Maerlant college. De heg wordt wel gesnoeid maar niet laag genoeg. Om overzicht te krijgen moet deze niet hoger zijn dan 60 a 70 cm.
 6. Slechte en zeer armoedige beplanting aan het Koningsdiep ter hoogte van de nummers 29 t/m 25. Deze gemeentetuin dient echt onder handen genomen te worden. Er is ongeveer 2 jaar geleden, toen dit ook al op de puntenlijst stond, alleen geschoffeld en gebrand om de perken schoon te maken en onkruid weg te branden. Het ligt er nu zeer mistroostig bij (foto). Feitelijk zijn de planten hieraan ten onder gegaan. Het verzoek is nieuwe, wellicht een ander soort struiken te plaatsen.