Nieuws

Biostook Vierpolders van de baan

Nieuws
25 SEP 2020
Biostook Vierpolders van de baan

Het is donderdag 24 september in het Maerlant een zeer korte vergadering geworden.
Bijeen was de stichting in oprichting tegen Biostook in Vierpolders. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijk- en dorpsraden en bewonersverenigingen van Brielle, waarin de bevolking zich fel keert tegen de bouw van een zeer vervuilende bio-stookinstallatie door een achttal glastuinders.
Kort voor de vergadering werd namelijk bekend, dat de gemeente Brielle alsnog had besloten af te zien van het verlenen van een vergunning.
Er is nog wel een mogelijkheid voor de tuinders om bezwaar aan te tekenen binnen 6 weken na 24 september 2020, maar de kans dat de tuinders dit zullen doen, acht men zeer klein.
De stichting in oprichting tegen biomassa zal dan ook worden opgeheven. Men had juist de dag ervoor met een advocaat gesproken, maar dat is nu verder niet meer nodig en zal dus ook niet tot extra kosten leiden.
De reden dat de gemeente heeft besloten de bouw van een biostookinstallatie op Briels grondgebied te verbieden is volledig toe te schrijven aan het verzet hiertegen van de Brielse bevolking.
Zo blijkt dus wat een gemotiveerd en goed georganiseerd verzet vermag.
De wijkraden hebben de deelnemers van de stichting in oprichting uitvoerig bedankt voor het vele werk dat zij hebben verzet en voor de nimmer aflatende vasthoudendheid om het doel te bereiken. Onze wijkgenoot Frans Derks hebben we als een persoon leren kennen die zich als een pitbull heeft vastgebeten in deze materie, samen met Kees Derksen.
Jos van de Merwe heeft hen namens de Wijkraad Nieuwland hiervoor bedankt.