Nieuws

Bezwaar Verkoop Vlindertuin

Nieuws
16 FEB 2021
Bezwaar Verkoop Vlindertuin

De Gemeente wil verscheidene vastgoeddelen afstoten om zo te besparen op onderhoud.
Zoals het Kruithuis, de Infirmerie, het Arsenaal enz. Zolang deze zaken in stand blijven voor Brielle, hoeft dat geen bezwaar te zijn.
Maar in het geval van de Vlindertuin Idylle zal de nieuwe eigenaar hier zeker willen gaan bouwen.
Hoewel dat niet zal kunnen zonder wijziging van de bestemming, waar ook de gemeenteraad mee accoord zal moeten gaan, heeft de wijkraad Nieuwland gemeend, nu alvast een kritisch geluid te moeten laten horen.
Wij verzonden dan ook het onderstaande bericht:

Het College van burgemeester en wethouders
Slagveld 36
3231 AP Brielle

Brielle, 15 februari 2021

Geacht college,

Met verbazing en verontrusting heeft de Wijkraad Nieuwland kennis genomen van het voornemen de Idylle (Vlindertuin) als vastgoed af te stoten, zoals is vermeld in het Briels Nieuwsland van 3 februari jongstleden.
De Idylle is binnen de wijk Nieuwland/Nieuwland Oost de enige groene oase die de wijk kent. Veel bewoners gebruiken deze oase om even rond te wandelen, eventueel met hun huisdier, om even  een rustpunt in de nabijheid van hun woning te hebben en te genieten van de flora en fauna.
Inmiddels zijn wij door vele bewoners benaderd met de vraag of de wijkraad zich wil inzetten voor het behoud van de huidige functie.
In 2015 is de Idylle officieel geopend door wethouder Verbeek in principe voor een periode van 5 jaar. Deze periode is nu beëindigd en vraagt kennelijk om een nieuwe bestemming.
Als wijkraad willen wij u dringend verzoeken de huidige bestemming (recreatie) van de Idylle te verlengen met een langere periode dan de afgelopen 5 jaar.

De realisering van de Oude Goote tot een woonwijk volgens moderne maatstaven zal van het gemeentebestuur veel aandacht en creativiteit vragen. Daar zal ook ruimte moeten zijn voor recreatie, groen en frisse lucht. Het lijkt dus voor de hand te liggen een eventuele bestemmingswijziging in ieder geval uit te stellen tot na de voltooiing van deze woonwijk.
Verkoop van de Idylle levert eenmalig geld op en de koper zal er uiteraard willen bouwen.
Dan is het enige groene rustpunt in onze mooie wijk verdwenen.
Ook de biodiversiteit en groene zones voor klimaateffecten (warmte/luchtkwaliteit) in de wijk spelen hierbij een voorname rol.
Met klem verzoeken wij u de Idylle te behouden en de bestemming minimaal tot de voltooiing van de wijk Oude Goote te handhaven.

Met belangstelling en vertrouwen zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
P.A. v.d. Merwe – Voorzitter wijkraad Nieuwland