Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe website voor onze wijkraad.
Zolang dit duurt, kunt u onze secretaris mailen: pavdmerwe@kpnplanet.nl